2018 11 24 Αθήνα

24/11/2018, Αθήνα: Προσκεκλημένος ομιλητής του 31ου Πανελληνίου Συνεδρίου Χειρουργικής & Χειρουργικού Φόρουμ 2018 με διεθνή συμμετοχή που οργάνωσε η Ελληνική Χειρουργική Εταιρία. Η εισήγηση αφορούσε τις ‘‘Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές στην σύγχρονη Χειρουργική των Επινεφριδίων’’

Ευχαριστήρια επιστολή

 

2018 09 22 Θεσσαλονίκη

22/9/2018, Θεσσαλονίκη: Προσκεκλημένος ομιλητής του Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων. Το θέμα της εισήγησης ήταν: ‘‘Η συμβολή των ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών στην ελαχιστοποίηση των επιπλοκών της επινεφριδεκτομής’’ 

Ευχαριστήρια επιστολή

2018 08 Βασιλεία, Ελβετία

-          8/2018 Βασιλεία, Ελβετία: Συμμετοχή στο συνέδριο International Society of Endocrine Surgeons που έλαβε χώρα στην Βασιλεία της Ελβετίας. Η ανηρτημένη ανακοίνωση που αφορούσε την πρωτότυπη, ερευνητική εργασία με τίτλο ‘‘Classic Primary  Hyperparathyroidism Versus Normocalcemic and Normohormonal Variants: Do They  Really Differ?’’ βραβεύτηκε ως μία από τις καλύτερες ανακοινώσεις του Συνεδρίου και έτυχε τιμητικής προφορικής ανακοίνωσης